s
最新消息
  • 寵物展 2014, 明天開鑼!
  • NOVA LivingStore
  • DIY pet foodNOVAPet expopet foodPet show
寵物展 2014, 明天開鑼!

今個星期五六日,帶埋你摰愛嘅汪星人和咪星人來寵物展探我地喇 ~~~

【香港寵物節 2014】

香港會議展覽中心 Hall 1
攤位編號: D18
2月7日(五): 12nn - 9pm
2月8日(六): 12nn - 9pm
2月9日(日): 12nn - 8pm

  • NOVA LivingStore
  • DIY pet foodNOVAPet expopet foodPet show